Limba germana matern pentru prescolari

Deutscher Kindergarten und Afterschool

 • 0722 22 MAJA
 • Str. Garlei Nr. 78

Die Kleinen (3-4 ani)

Pe masura ce copiii se adapteaza la obiectivele grupei Starter si reusesc o integrare in noua comunitate, ei vor putea avansa in aceasta grupa. Veti descoperi cum la acest nivel de varsta si maturitate atins, copiii repeta cu mai mare usurinta, pronunta mai corect si ajung sa poata emite enunturi simple in limba germana in dialog cu educatoarea. De asemenea acumuleaza vocabular specfic temelor educationale parcurse, pot sa ofere scurte raspunsuri la intrebari, stapanesc vocabularul uzual legat de rutinele zilnice, redau cantece si poezii in limba germana.

Pe tot parcursul anului activitatile se desfasoara in limba germana.

Program normal (8.00-13.30) / Program prelungit (8.00-18.00)

Obiective specifice activitatilor de invatare

Educarea limbajului

 • Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
 • Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
 • Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles
 • Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral cat mai corect din punct de vedere gramatical.
 • Sa stapaneasca atat pasiv cat si activ vocabularul parcurs.

 Activitate matematica:

 • Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau  mai multe simultan;
 • Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
 • Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
 • Să recunoască şi  să  denumească cifre în intervalul 1-3
 • Să alcătuiasca grupe de obiecte în limitele 1-3
 • Să recunoască şi să  denumească figuri geometrice în mediul ambiant sau cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie

Cunoasterea mediului

 • Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.
 • Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
 • Sa manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.
 • Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

Educatie muzicala

 • Să-si formeze deprinderea de a audia cantece , de a canta in colectiv, de a pronunta cat mai clar si corect cuvintele cantecului, de a canta cu gura bine deschisa,fara efort
 • Să-şi formeze deprinderea de a avea o ţinută corectă în timpul cântatului
 • Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
 • Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale.

Educatie plastica

 • Să redea  elementele de baza specifice desenului( linia si punctul)
 • să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
 • să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
 • Să stapaneasca termenii limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul -inconjurător.
 • Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora
 • Să-şi dezvolte muşchii mici ai mainilor

Educaţie pentru societate:

 • Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.)
 • Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grupul de joacă, etc.)
 • Să negocieze şi să participe la decizii comune
 • Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.
 • Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
 • Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.

Activitate practica

 • Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
 • Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice
 • Să efectueze operaţii simple de lucru (mototolire, rupere, lipire, îndoire) cu materiale din natură şi sintetice
 • Execută, individual şi în grup, tema dată;
 • Manifestă spirit cooperant în activităţile de grup

Educatie fizica:

 • Să-si formeze unele deprinderile motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.
 • Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
 • Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
 • Să isi intareasca sanatatea si sa isi caleasca organismul
 • Să se dezvolte fizic armonios
 • Să cunoască schema corporală
 • Să cunoasca posibilitatile motrice ale diferitelor parti ale corpului
 • Să sesizeze şi să opereze cu relaţiile spaţiale
 • Să realizeze formaţii de adunare, acţiuni de aliniere, acţiuni din deplasare

 

Web design by: NewBlack.ro