Limba germana matern pentru prescolari

Deutscher Kindergarten und Afterschool

 • 0722 22 MAJA
 • Str. Garlei Nr. 78

Die Mittleren (4-5 ani)

La grupa mijlocie nivelul de complexitate a limbajului folosit creste, vocabularul se imbogateste si incepe sa curpinda si unele notiuni abstracte. Copiii incep sa se familiarizeze cu diverse structuri gramaticale. Vor fi capabili sa redea in fraze simple diverse intamplari,  actiuni, povesti, si sa descrie imagini exprimandu-se in propozitii.

Pe tot parcursul anului activitatile se desfasoara in limba germana.

Obiective specifice activitatilor de invatare

Educarea limbajului oral si scris

 • Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
 • Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
 • Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora
 • Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.

Activitate matematica

 • Sa inteleaga relatiile spatiale,sa plaseze diferite obiecte intr-un spatiu dat ori sa se plaseze corect el insusi in raport cu un reper dat
 • Sa perceapa desfasurarea unor evenimente temporale in raport cu propriile sale activitati.
 • Sa realizeze clasificari de obiecte si fiinite(dupa criteriile: culoare, forma, marime)
 • Sa numere de la 1 la 5,recunoscand grupele de obiecte si cifrele corespunzatoare.
 • Sa recunoasca,sa denumeasca,sa construiasca si sa utilizeze forme geometrice.
 • Sa masoare lungimi, inaltimi si latimi, utilizand unitati de masura nestandardizate si unitati etalon(sa masoare cu pasul o distanta, sa masoare cu palma o lungime etc)
 • Sa masoare greutatea obiectelor utilizand unitati de masura nestandardizate si etalon.
 • Sa masoare timpul prin intermediul ordonarii evenimentelor(sa spuna ce sa intampla inainte si dupa fiecare eveniment/activitate, sa spuna care activitate/eveniment a durat mai mult/mai putin etc)

Cunoasterea mediului

 • să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.
 • să enumere părţile componente ale corpului uman, plantelor, animalelor, arătând utilitatea acestora
 • Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
 • Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.
 • Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

Educatie muzicala

 • Să intoneze cântece pentru copii.
 • Să cânte acompaniaţi de educatoare
 • Să acompanieze ritmic cântecele.
 • Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.
 • Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
 • Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
 • Să exprime într-un joc impresia muzicală.
 • Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic + mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare.

Educatie plastica

 • Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
 • Sa redea prin desen obiecte/personaje reale sau imaginare
 • Să redea teme plastice specifice desenului.
 • Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
 • Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător.
 • Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora
 • Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete
 • Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el .

Educatie fizica

 • Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.
 • Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
 • Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
 • Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
 • Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

 

Activitate practica

 • Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
 • Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice
 • Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
 • Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.
 • Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.
 • Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

 

Web design by: NewBlack.ro