Limba germana matern pentru prescolari

Deutscher Kindergarten und Afterschool

 • 0722 22 MAJA
 • Str. Garlei Nr. 78

Die Grossen (5-6 ani)

La grupa pregatitoare copiii utilizeaza exclusiv limba germana atat in activitatile de joc cat si in cele de invatare, atat in relatia cu educatoarea cat si intre ei. Ei devin apti sa se prezinte detaliat; descriu imagini complexe, isi imagineaza situatii si formuleaza enunturi corespunzatoare. Copiii pot deja reda povesti complexe, pot detalia actiunea, pot descrie si caracteriza personajele, isi pot argumenta preferintele. De asemenea isi imagineaza jocuri de rol, asumandu-si diverse personaje, construind dialoguri si pot descrie in detaliu jocuri si experimente, cu reguli si succesiunea etapelor. Limbajul este corect din punct de vedere gramatical, iar vocabularul este variat, complex.

Pe tot parcursul anului activitatile se desfasoara in limba germana.

Program normal (8.00-13.30) / Program prelungit (8.00-18.00)

Obiective specifice activitatilor de invatare:

Educarea limbajului

 • Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
 • Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
 • Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
 • Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
 • Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
 • Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive
 • Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
 • Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
 • Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
 • Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
 • Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
 • Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora
 • Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie
 • Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.)

Activitate matematica

 • Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau  mai multe simultan;
 • Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
 • Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
 • Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă…atunci) prin observare şi realizare de experimente
 • Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri.
 • Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice
 • Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.
 • Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10.
 • Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.
 • Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
 • Să compună şi să rezolve  probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10

Cunoasterea mediului

 • Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întîlnite în viaţa de zi cu zi sau în poveşti, povestiri.
 • Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
 • Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.
 • Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.
 • Să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice.
 • Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
 • Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.
 • Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

Educatie pentru societate

 • Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.)
 • Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grupul de joacă, etc.)
 • Să negocieze şi să participe la decizii comune
 • Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.
 • Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
 • Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte, precum si elemente specifice Germaniei(elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).

Educatie muzicala

 • Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.
 • Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale
 • Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.
 • Să intoneze cântece pentru copii.
 • Să cânte acompaniaţi de educatoare
 • Să acompanieze ritmic cântecele.
 • Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.
 • Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
 • Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
 • Să exprime într-un joc impresia muzicală.
 • Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic + mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare;.
 • Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

Educatie plastica

 • Să redea teme plastice specifice desenului.
 • Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
 • Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
 • Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător.
 • Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora
 • Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete
 • Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el .
 • Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.
 • Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor)

Activitate practica

 • Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice
 • Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
 • Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice.
 • Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.
 • Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.
 • Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.
 • Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
 • Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

Educatie fizica

 • Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.
 • Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
 • Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
 • Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
 • Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
 • Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.
 • Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi
 • stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
 • Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

 

Web design by: NewBlack.ro